Wyszukiwarka kursów
Kurs
690 zł

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne II Stopień - SDM Practitioner- Kielce - PRO Civitas

Kielce

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system różnorodnych doświadczeń ruchowych, nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka (szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej). Metoda ta jest również stosowana w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Szkolenie II Stopnia SDM Practitioner - pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności dotyczących metody Ruchu Rozwijającego. Program szkolenia drugiego stopnia obejmuje analizę niektórych aspektów teoretycznych ruchu, omówienie zasad współpracy z osobami zapraszanymi do współpracy w prowadzeniu zajęć (m. in. zasady zawierania kontraktu i utrzymania kontaktu z rodzicami oraz innymi opiekunami dzieci i dorosłych, prowadzenie spotkań po sesjach ruchowych), pracę nad problemami pojawiającymi się w prowadzeniu zajęć metodą Ruchu Rozwijającego, a także sesje ruchowe.

Zapisz się na kurs
Tryb nauczania: weekendowy
Czas trwania: 12h dydaktycznych
Termin kursu: 03.06.2023 - 03.06.2023
Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat ukończenia szkolenia

Dla kogo?

II stopień kursu z Metody Ruchu Rozwijającego jest skierowany dla osób chcących być liderami grup, prowadzić samodzielnie zajęcia MRR. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu II stopnia kursu.

Jak się zapisać?

Kurs II Stopnia – SDM Practitioner przeznaczony jest dla osób, które:

– ukończyły certyfikowany  kurs I stopnia MRR

– mają doświadczenie w prowadzeniu samodzielnym zajęć (ok. 20 przeprowadzonych sesji lub ok pół roku praktyki)

– materiał filmowy (ok. 10 min.) z zajęć prowadzonych z grupą (służy on prezentacji i analizy, nie ocenie i nie będzie kopiowany ani rozpowszechniany).

Zapisz się online.

Proces rekrutacji
http://metoda%20ruchu%20rozwijającego%20Dariusz%20Okrzesik

Trener: Dariusz Okrzesik

Jestem licencjonowanym trenerem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (ISCO Certyficate Nr 9/1994/86/2008) psychologiem, oligofrenopedagogiem, absolwentem AWF (odnowa biologiczna i fizjoterapia). Ponadto pełnie funkcję nauczyciela dyplomowanego. Wraz z prof. M. Bogdanowicz współtworzyłem najnowszy podręcznik do pracy metodą (Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Harmonia, 2005). Posiadam uprawnienia do szkoleń według programu ISCO.

Program szkolenia:

 • Ruch i jego funkcje
 • Relacje między opiekunem a rodzicem
 • Problemy z podopiecznymi
 • Metoda Ruchu Rozwijającego, charakterystyka ogólna
 • Praktyczne ćwiczenia.

Co otrzymujesz?

Ukończenie szkolenia Metoda Ruchu Rozwijającego II Stopnia uprawnia do pełnienia funkcji lidera grup oraz prowadzenia samodzielnych zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego.

Perspektywy pracy:

 • Przedszkola i szkoły integracyjne
 • Placówki specjalne
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Ośrodki zdrowia

 

Zajmij swoje miejsce

 

 

 • Placówki terapeutyczne
 • Gabinety logopedyczne

Dofinansowanie szkoleń i kursów:

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.

 

Skorzystaj z 80% dofinansowania