Wyszukiwarka kursów
Kurs
420 zł

Metoda Ruchu Rozwijającego II Stopień - Kielce - PRO Civitas

Kielce

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system różnorodnych doświadczeń ruchowych, nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka (szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej). Metoda ta jest również stosowana w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Szkolenie II Stopnia - pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności dotyczących metody Ruchu Rozwijającego. Program szkolenia drugiego stopnia obejmuje analizę niektórych aspektów teoretycznych ruchu, omówienie zasad współpracy z osobami zapraszanymi do współpracy w prowadzeniu zajęć (m.in. zasady zawierania kontraktu i utrzymania kontaktu z rodzicami oraz innymi opiekunami dzieci i dorosłych, prowadzenie spotkań po sesjach ruchowych), pracę nad problemami pojawiającymi się w prowadzeniu zajęć metodą Ruchu Rozwijającego, a także sesje ruchowe.

Zapisz się na kurs
Tryb nauczania: Dzienny
Zaoczny
Czas trwania: 18h
Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat ukończenia szkolenia

Dla kogo?

Kurs II Stopnia przeznaczony jest dla osób, które ukończyły I stopień szkolenia oraz odbyły 6 miesięczną praktykę w wymiarze minimum 1 godz. tygodniowo w prowadzeniu zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego. II stopień kursu jest skierowany dla osób chcących być liderami grup, prowadzić samodzielnie zajęcia MRR. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu II stopnia kursu.

Jak się zapisać?

Na szkolenie Metoda Ruchu Rozwijającego II Stopień w Pro Civitas może zapisać się każdy, kto przedstawi zaświadczenie o prowadzonej praktyce, przez przynajmniej 6 miesięcy, od daty ukończenia szkolenia stopnia I, a także przedstawi kopię zaświadczenia o ukończeniu stopnia I u jednego z licencjonowanych liderów Ruchu Rozwijającego w Polsce, czyli: Małgorzata Mroziak, Bożena Kisiel, Alicja Wilkołazka, Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik. Pozostałe nie są uznawane.

Proces rekrutacji

Program szkolenia:

 • Ruch i jego funkcje
 • Relacje między opiekunem a rodzicem
 • Problemy z podopiecznymi
 • Metoda Ruchu Rozwijającego, charakterystyka ogólna
 • Praktyczne ćwiczenia.

Co otrzymujesz?

Ukończenie szkolenia Metoda Ruchu Rozwijającego II Stopnia uprawnia do pełnienia funkcji lidera grup oraz prowadzenia samodzielnych zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego.

Perspektywy pracy:

 • Przedszkola i szkoły integracyjne
 • Placówki specjalne
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Ośrodki zdrowia

 

Zajmij swoje miejsce

 

 

 • Placówki terapeutyczne
 • Gabinety logopedyczne

Dofinansowanie szkoleń i kursów:

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.