Wyszukiwarka kursów
Kurs
599 zł

Kurs - Komunikacja alternatywna i wspomagająca - PRO Civitas Kielce

Kielce

Dwudniowy kurs pozwoli Ci zdobyć umiejętności w zakresie rozwijania kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji. AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami. AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, a tym samym daje niezależność i poczucie wpływu na swoje życie. Nauka porozumiewania się jest najistotniejszym ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec osób niemówiących.

Zapisz się na kurs
Tryb nauczania: weekendowy stacjonarny
Czas trwania: 16 h
Termin kursu: 02.04.2022 - 03.04.2022
Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat ukończenia kursu

Dla kogo?

W cyklu szkoleniowym z zakresu AAC możesz wziąć udział, jeśli chcesz wykorzystywać w swojej pracy sposoby komunikacji wspomagającej i alternatywnej lub jesteś:

 • pedagogiem
 • logopedą
 • terapeutą
 • nauczycielem
 • rodzicem
 • czy inną osobą pracującą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnościami, powodującymi brak lub ograniczenie możliwości komunikacji werbalnej i z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się: upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadków, wylewów i zatorów, z niepełnosprawnością sprzężoną.

Jak się zapisać?

Kurs ma charakter ogólnodostępny, co oznacza, że każdy może wziąć w nim udział. Nie wymagamy żadnych dodatkowych uprawnień i zezwoleń.

Proces rekrutacji
tutor_placeholder

Trener: Edyta Tyszkiewicz oraz Tomasz Wiech

Edyta Tyszkiewicz
Pedagog, terapeuta zajęciowy, neurorehabilitant C-eye, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej, terapeuta rozwojowy- Growth through Play System, kinezjolog edukacyjny, specjalista terapii ręki. Superwizor komunikacji alternatywnej i wspomagającej m.in. w Sense-centrum integracja sensoryczna przedszkole i szkoła terapeutyczna. Wykładowca z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej w Omnibus Centrum Edukacyjne w Szczecinie i w Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie. Współautorka książki „Mutyzm wybiórczy- skuteczne metody terapii”. Autoryzowany partner AssisTechu w zakresie treści terapeutycznych w C-eye i Eyefeelu. Autoryzowany konsultant C-eye w woj. Zachodniopomorskim. Współtwórca i współwłaściciel projektu i strony szkolenia-aac.pl. Od wielu lat pracuje z dziećmi z deficytami rozwojowymi, jak również z dorosłymi po wypadkach, udarach, urazach.

 

Tomasz Wiech
Logopeda, filolog języka angielskiego, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci ze spectrum autyzmu, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Autor publikacji w zakresie metodyki nauczania dzieci języka obcego, terapii dzieci z chorobami genetycznymi oraz poradników dla tłumaczy mających kontakt z osobami z zaburzeniami mowy m.in.: Wpływ tradycyjnych metod nauczania języków obcych na kształtowanie się mowy i kompetencji językowych dzieci w wieku przedszkolnym, Terapia zaburzeń mowy i języka chłopców z zespołem kruchego chromosomu X, The speech and language treatment for individuals with Dandy Walker Malformation: a case report,  Strategies for translating stutterer characters in the novels. Współzałożyciel Grupy Nowe Trendy AAC. Twórca pomocy dydaktycznych w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Program szkolenia:

 • Neurobiologiczne podstawy uczenia się języka.
 • Wprowadzenie w komunikację alternatywną i wspomagającą.
 • Diagnoza- omówienie dostępnych arkuszy diagnostycznych.
 • Zasady tworzenia książek / pomocy osobistych.
 • Eyetracking.
 • Narzędzia w komunikacji AAC – technologia niska i wysoka.
 • Praktyczne warsztaty- tworzenie profilu komunikacyjnego, adekwatnych strategii, tablic komunikacyjnych dla wybranych, konkretnych przypadków z użyciem poznanych narzędzi.

Co otrzymujesz?

Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz Zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz Certyfikat Instytutu Pro Civitas zgodnie ze standardami SUS 2.0.

 

Perspektywy pracy:

 • Przedszkola i szkoły integracyjne
 • Placówki specjalne
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Ośrodki zdrowia

 

Zajmij swoje miejsce

 • Placówki terapeutyczne
 • Gabinety logopedyczne

Dofinansowanie szkoleń i kursów:

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.

Zapisz się na dofinansowanie BUR