Wyszukiwarka kursów
Kurs
650 zł

Kurs - Komunikacja alternatywna i wspomagająca - PRO Civitas Kielce

Kielce

Dwudniowy kurs pozwoli Ci zdobyć umiejętności w zakresie rozwijania kompetencji komunikacyjnej u osób ze złożonymi potrzebami komunikacji. AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami. AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, a tym samym daje niezależność i poczucie wpływu na swoje życie. Nauka porozumiewania się jest najistotniejszym ze wszystkich oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec osób niemówiących.

Zapisz się na kurs
Tryb nauczania: weekendowy stacjonarny
Czas trwania: 16h
Termin kursu: 21.10.2023 - 22.10.2023
Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat ukończenia kursu

Dla kogo?

W cyklu szkoleniowym z zakresu AAC możesz wziąć udział, jeśli chcesz wykorzystywać w swojej pracy sposoby komunikacji wspomagającej i alternatywnej lub jesteś:

 • pedagogiem
 • logopedą
 • terapeutą
 • nauczycielem
 • rodzicem
 • czy inną osobą pracującą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnościami, powodującymi brak lub ograniczenie możliwości komunikacji werbalnej i z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się: upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadków, wylewów i zatorów, z niepełnosprawnością sprzężoną.

Jak się zapisać?

Kurs ma charakter ogólnodostępny, co oznacza, że każdy może wziąć w nim udział. Nie wymagamy żadnych dodatkowych uprawnień i zezwoleń.

Proces rekrutacji
http://Kurs%20AAC%20kielce

Trener: Tomasz Wiech

Tomasz Wiech
Logopeda, filolog języka angielskiego, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci ze spectrum autyzmu, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Autor publikacji w zakresie metodyki nauczania dzieci języka obcego, terapii dzieci z chorobami genetycznymi oraz poradników dla tłumaczy mających kontakt z osobami z zaburzeniami mowy m.in.: Wpływ tradycyjnych metod nauczania języków obcych na kształtowanie się mowy i kompetencji językowych dzieci w wieku przedszkolnym, Terapia zaburzeń mowy i języka chłopców z zespołem kruchego chromosomu X, The speech and language treatment for individuals with Dandy Walker Malformation: a case report,  Strategies for translating stutterer characters in the novels. Współzałożyciel Grupy Nowe Trendy AAC. Twórca pomocy dydaktycznych w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Program szkolenia:

 • Etapy rozwoju komunikacji językowej.
 • Podstawowe pojęcia związane z komunikacją alternatywną i wspomagającą.
 • Diagnoza potrzeb komunikacyjnych osób z trudnościami komunikacyjnymi.
 • Dobór słownictwa oraz symboli.
 • Tworzenie książek i tablic komunikacyjnych.
 • Czytanie uczestniczące.
 • Ewaluacja

Co otrzymujesz?

Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz Zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz Certyfikat Instytutu Pro Civitas zgodnie ze standardami SUS 2.0.

 

Perspektywy pracy:

 • Przedszkola i szkoły integracyjne
 • Placówki specjalne
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Ośrodki zdrowia

 

Zajmij swoje miejsce

 • Placówki terapeutyczne
 • Gabinety logopedyczne

Dofinansowanie szkoleń i kursów:

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.

Zapisz się na dofinansowanie BUR