Wyszukiwarka kursów
Kurs
500 zł

Ochrona radiologiczna pacjenta - kurs specjalistyczny z AXXIS - PRO Civitas

Kielce, u. Paderewskiego 9

Czy wiesz, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy personel medyczny pracujący z promieniowaniem jonizującym musi przejść specjalistyczne szkolenie z zakresu radiologicznej ochrony pacjenta? Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje oraz zadbać o bezpieczeństwo pacjentów i siebie samego, koniecznie zapisz się na nasze szkolenie! Szkolenie prowadzone jest przez specjalistów z CENTRUM SZKOLENIOWO-WYDAWNICZE Instytutu Projektowo-Badawczego AAXIS® SK. Posiada zgodę Ministerstwa Zdrowia oraz wpis do rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego podmiotów prowadzących szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjentów oraz statusu podmiotu spełniającego warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Zapisz się na kurs
Tryb nauczania: stacjonarny
Termin kursu: 28.03.2023 - 28.03.2023
Uzyskany dokument: Certyfikat wydawany za zgodą Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Dla kogo?

Szkolenie zostało opracowane z myślą o wszystkich osobach, które wykonują badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego. W ramach szkolenia skupimy się również na osobach odpowiedzialnych za nadzorowanie tych procedur, w tym technikach elektroradiologii, fizykach medycznych, lekarzach radiologach oraz stomatologach wykonujących procedury rentgenodiagnostyczne. Dodatkowo, szkolenie skierowane jest do osób planujących stosowanie rentgenodiagnostyki oraz wykonujących procedury densytometryczne.

Jak się zapisać?

Na szkolenia w PRO Civitas może zapisać się każdy. Szczegółowe informacje podane są w treści opisu szkolenia. Wypełnij formularz i dołącz do kursów.

Proces rekrutacji

Trener: AAXIS® SK Instytut Projektowo-Badawczy

Od 1 lipca 2008 r. AAXIS® SK Instytut Projektowo-Badawczy posiada status podmiotu spełniającego warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA w formie kształcenia na odległość (uchwała nr 122/KKM-08/P-V Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej). Szkolenie realizowane przez AAXIS® SK Instytut Projektowo-Badawczy zostało zaakceptowane przez Naczelną Radę Lekarską.

 

Co otrzymujesz?

Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu.

Certyfikat przyznaje 20 punktów szkoleniowych i jest ważny przez 5 lat.

Perspektywy pracy:

  • placówki medyczne publiczne i niepubliczne

 

 

Zajmij swoje miejsce

  • gabinety stomatologiczne

Dofinansowanie szkoleń i kursów:

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.

 

Weź dofinansowanie z BUR