Wyszukiwarka kursów
Kurs
600 zł

Pozytywna dyscyplina Warsztaty dla nauczycieli - PRO Civitas Kielce

Kielce

Pozytywna dyscyplina (PD) to znana i rozwijana od blisko 40 lat metoda wychowawcza, stworzona przez dr Jane Nelsen. Pozytywna Dyscyplina zbudowana jest na miłości, szacunku i poszanowaniu godności każdego członka społeczeństwa. Metoda zakłada, że nieodpowiednie zachowanie dzieci wynika z ich braku kompetencji. W związku z tym stawia rodzica i nauczyciela w roli lidera i wzmacnia jego kompetencje wychowawcze. Pozytywna Dyscyplina to program wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, stanowiący podstawy sprawiedliwości społecznej oraz równości. Kurs Pozytywna Dyscyplina pokaż Ci, jak możesz budować głęboką relację ze swoim dzieckiem opartą na miłości i szacunku, bez krzyków, kar i nagród.

Zapisz się na kurs
Tryb nauczania: weekendowy
Czas trwania: 12 h
Termin kursu: 18.11.2022 - 19.11.2022
Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat ukończenia kursu

Dla kogo?

Te warsztaty są dla Ciebie jeśli:

– widzisz, że masz problem ze złym zachowaniem dziecka, ucznia
– tracisz cierpliwość i jesteś sfrustrowana;
– czujesz, że nie panujesz nad sytuacją;
– jesteś zmęczona krzykami, awanturami, jęczeniem i marudzeniem Twoich uczniów;
– chcesz wprowadzić do swojej klasy Pozytywną Dyscyplinę – metodę wychowawczą wspierającą rozwój samodyscypliny, odpowiedzialności i samodzielności u dzieci w każdym wieku.

Jak się zapisać?

Kurs ma charakter ogólnodostępny, co oznacza, że każdy może wziąć w nim udział. Nie wymagamy żadnych dodatkowych uprawnień i zezwoleń.

Proces rekrutacji
http://Pozytywna%20dyscyplina%20kielce%20trener%20Iwona%20Wojtaszek

Trener: Iwona Wojtaszek

Nazywam się Iwona Wojtaszek. Jestem doradcą rodzicielskim i Certyfikowanym Edukatorem Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców i Nauczycieli. Wspieram i edukuję rodziców oraz nauczycieli w pokonywaniu trudności i problemów wychowawczych. Pomagam dorosłym zrozumieć dzieci i budować z nimi głębokie relacje oparte na miłości i szacunku bez kar, nagród i krzyków. Posiadam wykształcenie wyższe pedagogiczne. Od 4 lat prowadzę warsztaty, kursy i konsultacje indywidualne. Prywatnie jestem mamą Małgosi (10 lat), Janka (6 lat) i Karolinki (2,5 roku).

Program szkolenia:

1. Pozytywne podejście. Jak być specjalistą uprzejmym i stanowczym jednocześnie.

• Czym jest Pozytywna Dyscyplina?

• Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, kontra wyzwania, z jakimi

spotykamy się w placówkach.

• Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci.

• Jak nasze zachowanie wpływa na zachowanie dzieci oraz czym jest prywatna logika Adlera.

• Przykłady narzędzi i technik zachęcających do współpracy.

 

2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?

• Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie.

• Dlaczego dzieci źle się zachowują. Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem.

• Czym jest poczucie przynależności i znaczenia.

• Techniki Pozytywnej Dyscypliny – pozytywna przerwa i komunikacja empatyczna w pracy z

dzieckiem.

3. Kary i konsekwencje a skupianie na rozwiązaniu.

• Skutki kar.

• Konsekwencja naturalna. Konsekwencja logiczna.

• Skupienie na rozwiązaniu jako alternatywa do kar.

 

4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci .

• Długofalowe skutki stosowania nagród.

• Czym różni się zachęta od pochwały.

 

Nauczyciele dowiadują się :
– dlaczego dzieci „źle” się zachowują,
– jak budować relacje z dziećmi,
– co zamiast kar i nagród,
– jak być lepszym (a nie „doskonałym”) nauczycielem,
– jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu,
– jak uczyć się na błędach i skupiać na rozwiązaniach.

• Pytania pełne ciekawości – jak ich używać.

• Unikaj etykietowania.

Co otrzymujesz?

Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz Zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz Certyfikat Instytutu Pro Civitas zgodnie ze standardami SUS 2.0.

 

Perspektywy pracy:

  • Przedszkola i szkoły integracyjne
  • Placówki specjalne
  • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
  • Ośrodki zdrowia

 

Zajmij swoje miejsce

  • Placówki terapeutyczne
  • Gabinety logopedyczne

Dofinansowanie szkoleń i kursów:

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.

Zapisz się na dofinansowanie BUR