Wyszukiwarka kursów
Kurs
3500 zł

Kurs: Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym

w Twojej placówce

5 LAT - to wiek najmłodszego w Polsce dziecka ze zdiagnozowaną depresją! Badanie Uniwersytetu Warszawskiego wskazuję, że ok. 15% matek obserwuje u swoich dzieci, w wieku 1-6 lat, o wiele większe nasilenie trudności emocjonalnych oraz separacyjnych w porównaniu z czasem przed pandemią. Wszelkie dane z raportów pokazują wyraźnie, iż jednym z najważniejszych punktów pracy przedszkola powinna być profilaktyka zdrowia psychicznego. W Polsce co piąte dziecko ma zaburzenia psychiczne. Nauczyciele i wychowawcy powinni kształtować i kreować pozytywne i akceptujące nastawienie do dbania o zdrowie psychiczne dzieci, a także docierać ze swoimi działaniami do świadomości rodziców. I to właśnie rozwijanie inteligencji emocjonalnej stanowi podstawowy element profilaktyki pozytywnej.

Zapisz się na kurs
Tryb nauczania: Szkolenie dla Rady Pedagogicznej, max 25 osób
Czas trwania: 4h
Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat ukończenia kursu

Dla kogo?

Te warsztaty są dla Ciebie jeśli, chcesz dowiedzieć się:

 • jaka jest klasyfikacja zaburzeń emocjonalnych u dzieci, i jakie są przyczyny tych zaburzeń
 • Jak tworzyć wspierające środowisko by zapobiegać lub/i pomóc przezwyciężać kryzysy? Jak budować relację?
 • Jak pracować z grupą przedszkolną nad podniesieniem umiejętności emocjonalnych?
 • Co to są trudne zachowania i jak im zapobiegać?
 • Jak pomóc dzieciom lepiej rozpoznawać, wyrażać i regulować emocje?
 • Co robić w sytuacji rozpoznania kryzysu psychicznego u dziecka?
 • Jak rozmawiać, wspierać rodziców i podnosić ich kompetencje wychowawcze?

Jak się zapisać?

Kurs ma charakter ogólnodostępny, co oznacza, że każdy może wziąć w nim udział. Nie wymagamy żadnych dodatkowych uprawnień i zezwoleń.

Proces rekrutacji

Trener: Monika Łukomska-Dietrich

coachka, trenerka, eukatorka Pozytywnej Dyscypliny w klasie, superwizorka w edukacji, interwentka kryzysowa i terapeutka, trenerka treningu rozpoznawania i regulowania emocji, specjalizująca się w pracy z dziećmi i młodzieżą w kryzysach, w tym w kryzysach suicydalnych, dyrektorka przedszkola. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych: „Suicydologia” i „Psychotraumatologia”

Program szkolenia:

Moduł I: Wprowadzenie

 • Co to jest inteligencja emocjonalna?
 • Kryteria i wskaźniki zdrowia psychicznego
 • Rodzina i przedszkole jako czynniki warunkujące zdrowie psychiczne

 

Moduł 2: A gdy się już dzieje…

 • Zaburzenia lękowe, depresja, niepokój, przewlekły stres, zaburzenia nastroju – jak je zauważyć i co z tym zrobić?
 • Działanie mózgu w stresie
 • Dlaczego dzieci źle się zachowują i co z tym zrobić? Co nam mówią emocje?

Moduł 3: Klimat przedszkola, a zdrowie psychiczne dziecka

 • Jak zadbać o zdrowie psychiczne dzieci i nauczycieli?
 • Poczucie przynależności i znaczenia
 • Jak budować relację dziecko – nauczyciel?
 • Jak słuchać, żeby słyszeć?
 • Jak zaopiekować się emocjami dziecka?
Moduł 4: Zanim się stanie…
Jak budować poczucie własnej wartości dziecka?
Emocje nie takie straszne, czyli jak rozwijać kompetencje emocjonalne dzieci – gry, zabawy, narzędzia, pomoce, metody do pracy z dziećmi.

Co otrzymujesz?

Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz Zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz Certyfikat Instytutu Pro Civitas zgodnie ze standardami SUS 2.0.

 

Perspektywy pracy:

 • Przedszkola
 • Placówki specjalne
 • Specjalne ośrodki przedszkolne
 • Punkty przedszkolne

 

Zajmij swoje miejsce

 • Placówki terapeutyczne
 • Gabinety logopedyczne

Dofinansowanie szkoleń i kursów:

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.

Zapisz się na dofinansowanie BUR