Wyszukiwarka kierunków
Kierunek Bezpłatny
0 zł

Technik elektroradiolog

Kielce

Technik elektroradiolog to osoba należąca do wyższego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej. Elektro-radiolog to osoba przygotowana do prowadzenia działań z zakresu diagnostyki i terapii z użyciem promieniowania jonizującego jak i innych fizycznych technik diagnostyki i terapii. Zawód technika elektroradiologa obejmuje bardzo szerokie spektrum działań. Zaczynając od diagnostyki obrazowej poprzez badania elektromedyczne, aż po wykonywanie radioterapii. W wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych musi stosować wysokie standardy jakości pracy.

Zapisz się na kierunek
Tryb nauczania: stacjonarny
dzienny
Czas trwania: 2,5 roku
Egzamin wstępny: brak
Matura: nie jest wymagana
Uzyskany dokument: Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Państwowy dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie)

Dla kogo?

Dla osób zainteresowanych pracą w branży medycznej. Zainteresowanych zdobyciem umiejętności i metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, jak również pole magnetyczne i ultradźwięki.

Jak zostać słuchaczem?

Do naszych szkół może zapisać się każdy, kto posiada minimum wykształcenie średnie. Żeby się uczyć w Pro Civitas nie potrzebujesz matury. Nie musisz też czekać roku na zajęcia, gdyż u nas zajęcia startują we wrześniu i w lutym. Wypełnij formularz i dołącz do ProSłuchaczy.

Proces rekrutacji

Czego nauczysz się na kierunku Technik elektroradiolog w szkole Pro Civitas?

 • Charakterystyka promieniowania jonizującego, w tym rentgenowskiego.
 • Przedstawienie rodzajów promieniowania wykorzystywanego w radioterapii i jego oddziaływania z materią, w tym tkanką żywą.
 • Scharakteryzowanie właściwości pola magnetycznego wykorzystanych w diagnostyce obrazowej.
 • Przedstawienie zjawisk wykorzystywanych w diagnostyce elektromedycznej.
 • Charakteryzowanie doboru metody, środków ochrony radiologicznej i potrzebnego sprzętu do wykonania poszczególnych badań obrazowych.
 • Charakteryzowanie wzorcowych wyników badań obrazowych poszczególnych narządów, układów i ich struktur.
 • Przedstawienie sposobu wykonania poszczególnych badań elektromedycznych.

 

 • Przedstawienie zasad obsługi aparatury elektromedycznej.
 • Analizowanie obrazów radiologicznych, USG, MRI.
 • Wykonywanie badań obrazowych w warunkach symulowanych lub rzeczywistych.
 • Obsługa aparatury elektromedycznej do diagnostyki elektromedycznej.
 • Wykonywanie badań elektromedycznych w warunkach symulowanych lub rzeczywistych.
 • Przeprowadzenie teleradioterapii.
 • Przeprowadzenie brachyterapii.

Co otrzymujesz?

 • Kwalifikacje zawodowe MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii oraz uprawnienia do wykonywania zawodu Technik elektroradiolog,
 • Możliwość bezpłatnego udziału w dodatkowych szkoleniach medycznych,
 • Praktyczne przygotowanie do pracy – uczysz się w profesjonalnych pracowniach.

Gdzie możesz pracować po skończeniu kierunku Technik elektroradiolog:

 • Pracownie rentegonowskie (RTG)
 • Pracownie tomografii komputerowej (TK)

 

 • Pracownie rezonansu magnetycznego (MG)
 • Sale operacyjne w szpitalach
 • Szpitalne Oddziały Ratunkowe
 • Zakłady radioterapii, medycy nuklearnej, teleradiologii i brachyterapii