Wyszukiwarka kierunków
Kierunek Bezpłatny
0 zł

Technik elektroradiolog

Kielce

Technik elektroradiolog to osoba należąca do wyższego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej. Elektro-radiolog to osoba przygotowana do prowadzenia działań z zakresu diagnostyki i terapii z użyciem promieniowania jonizującego jak i innych fizycznych technik diagnostyki i terapii. Zawód technika elektroradiologa obejmuje bardzo szerokie spektrum działań. Zaczynając od diagnostyki obrazowej poprzez badania elektromedyczne, aż po wykonywanie radioterapii. W wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych musi stosować wysokie standardy jakości pracy.

Zapisz się na kierunek
Nauka bezpłatna: gwarantujemy
profesjonalne pracownie
nauczyciele praktycy
najlepsze materiały dydaktyczne
Tryb nauczania: stacjonarny
dzienny
Czas trwania: 2,5 roku
Liczba osób na miejsce w ostatniej rekrutacji: 3 osoby
Matura: nie jest wymagana
Uzyskany dokument: Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Państwowy dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie)

Dla kogo?

Dla osób zainteresowanych pracą w branży medycznej. Zainteresowanych zdobyciem umiejętności i metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, jak również pole magnetyczne i ultradźwięki.

Jak zostać słuchaczem?

Do naszych szkół możesz zapisać się, jeśli posiadasz minimum wykształcenie średnie. Żeby się uczyć w Pro Civitas nie potrzebujesz matury. Nie musisz też czekać roku na zajęcia, gdyż u nas zajęcia startują we wrześniu i w lutym. Wypełnij formularz i dołącz do ProSłuchaczy.

Proces rekrutacji

Co otrzymasz w ramach bezpłatnej nauki?

GRATIS:

 • certyfikat języka migowego
 • będziesz uczyć się języka angielskiego
 • PAKIET OFFICE 365 (Word, Excel, PowerPoint, Team itp.)

Czego nauczysz się na kierunku Technik elektroradiolog w szkole Pro Civitas?

 • Charakterystyka promieniowania jonizującego, w tym rentgenowskiego.
 • Przedstawienie rodzajów promieniowania wykorzystywanego w radioterapii i jego oddziaływania z materią, w tym tkanką żywą.
 • Scharakteryzowanie właściwości pola magnetycznego wykorzystanych w diagnostyce obrazowej.
 • Przedstawienie zjawisk wykorzystywanych w diagnostyce elektromedycznej.
 • Charakteryzowanie doboru metody, środków ochrony radiologicznej i potrzebnego sprzętu do wykonania poszczególnych badań obrazowych.
 • Charakteryzowanie wzorcowych wyników badań obrazowych poszczególnych narządów, układów i ich struktur.
 • Przedstawienie sposobu wykonania poszczególnych badań elektromedycznych.

 

 • Przedstawienie zasad obsługi aparatury elektromedycznej.
 • Analizowanie obrazów radiologicznych, USG, MRI.
 • Wykonywanie badań obrazowych w warunkach symulowanych lub rzeczywistych.
 • Obsługa aparatury elektromedycznej do diagnostyki elektromedycznej.
 • Wykonywanie badań elektromedycznych w warunkach symulowanych lub rzeczywistych.
 • Przeprowadzenie teleradioterapii.
 • Przeprowadzenie brachyterapii.

Co otrzymasz

 • nie wymagamy matury – wystarczy wykształcenie średnie,
 • nasi wykładowcy to praktycy z wieloletnim stażem w danej dziedzinie,
 • skorzystasz z naszych PROfesjonalnie wyposażonych pracowni i nowoczesnego sprzętu,
 • masz szansę na zdobycie cennego doświadczenia już w trakcie nauki podczas praktyk,
 • zapewniamy największą liczbę godzin praktycznych,
 • będziesz się uczyć CAŁKOWICIE ZA DARMO,
 • zapewniamy materiały do pracy podczas zajęć,
 • w razie potrzeby wystawimy Ci bezpłatnie zaświadczenia i wyrobimy legitymację szkolną,
 • PROfesjonalnie przygotujemy Cię do egzaminów zawodowych – zdawalność egzaminów w 2020 r. naszej szkole wynosi 99,9%,
 • masz zniżkę na dodatkowe szkolenia z naszej oferty kursów i szkoleń,
 • w podejściu do edukacji jesteśmy elastyczni i nowocześni,
 • gwarantujemy Ci miłą i sympatyczną atmosferę w szkole,
 • łączymy jakość z nowoczesnością – w naszej szkole prowadzimy zajęcia w oparciu o sprawdzone metody i nowoczesne rozwiązania,
 • zdobędziesz kwalifikacje zawodowe MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii oraz uprawnienia do wykonywania zawodu Technik elektroradiolog.

Gdzie możesz pracować po skończeniu kierunku Technik elektroradiolog:

 • Pracownie rentegonowskie (RTG)
 • Pracownie tomografii komputerowej (TK)

 

 • Pracownie rezonansu magnetycznego (MG)
 • Sale operacyjne w szpitalach

 

Zapisz się online

 • Szpitalne Oddziały Ratunkowe
 • Zakłady radioterapii, medycy nuklearnej, teleradiologii i brachyterapii