Wyszukiwarka kierunków
Kierunek
99 zł

Technik BHP

Kielce

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Zapisz się na kierunek
Nauka bezpłatna: gwarantujemy
profesjonalne pracownie
nauczyciele praktycy
najlepsze materiały dydaktyczne
Tryb nauczania: zaoczny
stacjonarny
dzienny
Czas trwania: 1,5 roku
Liczba osób na miejsce w ostatniej rekrutacji: 3 osoby
Matura: nie jest wymagana
Uzyskany dokument: Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Państwowy dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie)

Dla kogo?

Technik BHP to kierunek dla osób ceniących przepisy prawa, a także chcących mięć bezpośredni wpływ na higienę i bezpieczeństwo pracy w miejscu pracy. Słuchacz tego kierunku jest samodzielny, skrupulatny i potrafi wziąć odpowiedzialność za współpracowników.

Czesne: 99 zł miesięcznie (15 miesięcy)

Jak zostać słuchaczem?

Do naszych szkół możesz zapisać się, jeśli posiadasz minimum wykształcenie średnie. Żeby się uczyć w Pro Civitas nie potrzebujesz matury. Nie musisz też czekać roku na zajęcia, gdyż u nas zajęcia startują we wrześniu i w lutym. Wypełnij formularz i dołącz do ProSłuchaczy.

Proces rekrutacji

Co otrzymasz w ramach bezpłatnej nauki?

 • otrzymasz bezpłatnie PAKIET OFFICE 365 (Word, Excel, PowerPoint, Team itp.)
 • będziesz uczyć się języka angielskiego

Czego nauczysz się na kierunku Technik BHP w szkole Pro Civitas?

 • Poznanie najważniejszych pojęć związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Poznanie organizacji sprawujących nadzór (państwowy, administracyjny i społeczny) nad warunkami pracy w Polsce.
 • Poznanie podstawowych pojęć z zakresu mechaniki, elektrotechniki,  przepisów prawa budowlanego dotyczących budowy pomieszczeń i stanowisk pracy.
 • Nabycie umiejętności korzystania z bazy przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa użytkowania maszyn, urządzeń mechanicznych i elektrycznych oraz aparatury chemicznej.
 • Kształtowanie umiejętności oceny oraz organizowania stanowiska pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
 • Identyfikowanie zagrożeń występujących w środowisku pracy
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia dokumentacji dotyczącej pomiarów i badań czynników szkodliwych środowiska pracy.
 • Traktowanie oceny ryzyka zawodowego (zarządzanie ryzykiem zawodowym) jako ważnego elementu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Poznanie zasad rejestrowania zdarzeń potencjalnie wypadkowych.
 • Określanie działań profilaktycznych po wypadkach przy pracy.

Co otrzymasz

 • nie wymagamy matury – wystarczy wykształcenie średnie,
 • nasi wykładowcy to praktycy z wieloletnim stażem w danej dziedzinie,
 • skorzystasz z naszych PROfesjonalnie wyposażonych pracowni i nowoczesnego sprzętu,
 • masz szansę na zdobycie cennego doświadczenia już w trakcie nauki podczas praktyk,
 • zapewniamy największą liczbę godzin praktycznych,
 • zapewniamy materiały do pracy podczas zajęć,
 • w razie potrzeby wystawimy Ci bezpłatnie zaświadczenia i wyrobimy legitymację szkolną,
 • PROfesjonalnie przygotujemy Cię do egzaminów zawodowych – zdawalność egzaminów w 2020 r. naszej szkole wynosi 99,9%,
 • masz zniżkę na dodatkowe szkolenia z naszej oferty kursów i szkoleń,
 • w podejściu do edukacji jesteśmy elastyczni i nowocześni,
 • gwarantujemy Ci miłą i sympatyczną atmosferę w szkole,
 • łączymy jakość z nowoczesnością – w naszej szkole prowadzimy zajęcia w oparciu o sprawdzone metody i nowoczesne rozwiązania,
 • zdobędziesz UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE do wykonywania zawodu Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy) oraz dyplom MEN

Gdzie możesz pracować po skończeniu kierunku Technik BHP:

 • Firmy budowlane
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Korporacje
 • Firmy i instytucje, które prowadzą dział bhp

 

Zapisz się online

 • Wykładowca na szkoleniach w zakresie bhp
 • Firmy zajmujące się prowadzeniem szkoleń w zakresie bhp