Wyszukiwarka kierunków
Kierunek Bezpłatny
0 zł

Technik administracji

Kielce

Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie/instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową. Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.

Zapisz się na kierunek
Tryb nauczania: zaoczny
stacjonarny
dzienny
Czas trwania: 2 lata
Egzamin wstępny: brak
Matura: nie jest wymagana
Uzyskany dokument: Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Państwowy dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie)

Dla kogo?

Technik administracji to kierunek, który wybierają osoby lubiące pracę biurową, opracowywanie dokumentacji, czy też bezpośredni kontakt z klientami firmy lub urzędu.

Jak zostać słuchaczem?

Do naszych szkół może zapisać się każdy, kto posiada minimum wykształcenie średnie. Żeby się uczyć w Pro Civitas nie potrzebujesz matury. Nie musisz też czekać roku na zajęcia, gdyż u nas zajęcia startują we wrześniu i w lutym. Wypełnij formularz i dołącz do ProSłuchaczy.

Proces rekrutacji

Czego nauczysz się na kierunku Technik administracji w szkole Pro Civitas?

 • Poznanie przepisów dotyczących postępowania administracyjnego.
 • Posługiwanie się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi.
 • Charakteryzowanie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
 • Identyfikowanie działań istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 • Poznanie sposobu organizacji obiegu dokumentów.
 • Poznanie zasad obsługi klienta.

 

 • Kształtowanie umiejętności korzystania z tekstów źródłowych, aktów normatywnych i orzeczeń sądowych.
 • Analiza i interpretacja norm prawnych.
 • Sporządzanie projektów umów oraz innych dokumentów cywilnoprawnych.
 • Sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń, świadectw pracy oraz innych dokumentów z zakresu prawa pracy.
 • Nabycie umiejętności wykorzystania programów komputerowych w pracy biurowej.

Co otrzymujesz?

 • Kwalifikacje zawodowe EKA.01.Obsługa klienta w jednostkach administracji oraz uprawnienia do wykonywania zawodu Technik administracji,
 • Możliwość bezpłatnego udziału w dodatkowych szkoleniach biurowych,
 • Praktyczne przygotowanie do pracy – uczysz się w profesjonalnych pracowniach.

Gdzie możesz pracować po skończeniu kierunku Technik administracji:

 • Prywatne firmy
 • Jednostki samorządu terytorialnego

 

 • Administracja rządowa
 • Administracja samorządowa
 • Fundacje
 • Organizacje społeczne