Informacje o kierunku:

Cena: 0 zł
Liczba semestrów: 4
Tryb: weekendowy
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

Zawód: Opiekun osoby starszej - 341202

Kwalifikacje: Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Zadaniem opiekuna osoby starszej jest zapewnienie podopiecznemu odpowiedniego wsparcia. Wśród jego obowiązków znajduje się na przykład pomoc w codziennych czynnościach, w których schorowany człowiek sobie nie radzi. Z drugiej jednak strony powinien on aktywizować osobę starszą na tyle, na ile jest to możliwe. W tym celu stosuje się rehabilitację, a także różnego rodzaju terapię. Opiekun osoby starszej stanowi wsparcie dla seniora, który nie może otrzymać dostatecznej pomocy od rodziny i innych bliskich. Często przyczyną takiego stanu rzeczy jest chociażby to, że krewni nie mają możliwości zrezygnowania z pracy i zajęcia się osobą starszą na pełen etat. Z kolei współmałżonek, będący w podobnym wieku, może nie mieć do tego dość siły. W takich sytuacjach pomocny jest właśnie opiekun osoby starszej, który dba o zdrowie podopiecznego i pielęgnuje go, a jeśli chory jest niesamodzielny, to również troszczy się o jego higienę osobistą.

Jeśli chcesz zostać opiekunem i ulżyć osobom starszym w trudach podeszłego wieku, dobrym początek stanowi kurs organizowany przez Pro Civitas, między innymi w miejscowości Kielce. Dowiesz się na nim, w jaki sposób właściwie dbać o podopiecznych oraz zapewniać im wsparcie w codziennym życiu. W naszej szkole policealnej zyskasz kompleksową wiedzę i umiejętności, by po jej ukończeniu móc od razu podjąć pracę w zawodzie. Kurs na opiekuna osoby starszej jest bezpłatny, a zapotrzebowanie na profesjonalistów w tej dziedzinie nie maleje. Jeśli czujesz, że odnajdziesz się w takiej pracy, serdecznie zapraszamy do zapisu do naszej placówki edukacyjnej. Wprowadzimy Cię w świat Twojej nowej profesji.

  • Nauka na opiekuna osoby starszej w naszej szkole policealnej trwa dwa lata. Posiadamy uprawnienia szkoły publicznej.
  • Plan nauczania, przyjęty w naszych placówkach, jest zbieżny z nową podstawą programową wprowadzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  • Zajęcia na tym kierunku mają miejsce wyłącznie w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Tryb zaoczny jest przyjazny osobom pracującym i tym, które mają inne zobowiązania w dni powszednie.
  • Po ukończeniu edukacji uzyskuje się świadectwo wraz z dyplomem zawodowym. Absolwenci tego kierunku otrzymują jednocześnie tytuł opiekuna osoby starszej.

Praca dla opiekunów osób starszych

Nasi absolwenci pracują w ośrodkach i domach pomocy społecznej, a także w innych placówkach, sprawujących opiekę nad osobami starszymi i schorowanymi. Możliwe jest również otwarcie własnej działalności gospodarczej, na co również decyduje się część osób, które uzyskały tytuł opiekuna osób starszych.

 

Pobierz plan edukacyjny