Wyszukiwarka kierunków
Kierunek Bezpłatny
0 zł

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kielce

Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości. Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

Zapisz się na kierunek
Tryb nauczania: zaoczny
stacjonarny
dzienny
Czas trwania: 1 rok
Egzamin wstępny: brak
Matura: nie jest wymagana
Uzyskany dokument: Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Państwowy dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie)

Dla kogo?

Praca asystenta osoby niepełnosprawnej jest niezwykle satysfakcjonująca, ale też bardzo odpowiedzialna i niełatwa. Osoba ją wykonująca jest jednocześnie psychologiem, pedagogiem, rehabilitantem, musi również dysponować obszerną wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii i zasad pierwszej pomocy przedmedycznej.

Jak zostać słuchaczem?

Do naszych szkół może zapisać się każdy, kto posiada minimum wykształcenie średnie. Żeby się uczyć w Pro Civitas nie potrzebujesz matury. Nie musisz też czekać roku na zajęcia, gdyż u nas zajęcia startują we wrześniu i w lutym. Wypełnij formularz i dołącz do ProSłuchaczy.

Proces rekrutacji

Czego nauczysz się na kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej w szkole Pro Civitas?

 • Komunikowanie się z osobą niepełnosprawną,
 • Przygotowanie zakresu działań opiekuńczo-wspierających osobę niepełnosprawną
 • Realizowanie zaplanowanych działań opiekuńczo-wspierających,
 • Planowanie z osobą niepełnosprawną i wspieranie jej w czynnościach dnia codziennego,
 • Planowanie z osobą niepełnosprawną i wspieranie jej w korzystaniu z kompleksowej rehabilitacji,
 • Wspieranie osoby niepełnosprawnej w integracji ze społeczeństwem,
 • Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • Wspieranie osoby niepełnosprawnej w zakresie korzystania z ofert edukacyjnych, poradnictwa zawodowego i w podejmowaniu zatrudnienia,
 • Wykorzystywanie elementów polityki społecznej państwa do realizacji zaplanowanych działań

Co otrzymujesz?

 • Kwalifikacje zawodowe

 

SPL.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

 

 • Możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach,
 • Praktyczne przygotowanie do pracy – uczysz się w profesjonalnych pracowniach.

Gdzie możesz pracować po skończeniu kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej:

 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Szpitale specjalistyczne
 • Świetlice terapeutyczne
 • Zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • Zakłady opieki zdrowotnej
 • Placówki paliatywne