Informacje o kierunku:

Cena: 0 zł 
Liczba semestrów: 2
Tryb: weekendowy, stacjonarny
Zapisz się on-line

Dostępność: Kielce, Jędrzejów, Sandomierz

Zawód: Asystentka stomatologiczna - 325101

Kwalifikacje: Z.15.Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Do zadań Asystentki stomatologicznej należy między przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty, kompletowanie zestawów podstawowych leków, wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych oraz przygotowywanie pacjentów do zabiegów stomatologicznych. Asystentka stomatologiczna potrafi między innymi: użytkować, przechowywać i konserwować urządzenia i aparaty oraz instrumenty stomatologiczne, przygotowywać materiały stomatologiczne do wypełnień i wycisków oraz prowadzić w gabinecie stomatologicznym dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych.

  • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
  • Realizujemy program nauczania zgodny z nową podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Nauka trwa rok (2 semestry), otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły policealnej oraz dyplom zawodowy z tytułem: ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
  • Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Praca – Perspektywy zatrudnienia:

Asystentka stomatologiczna może asystować lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej

 

Pobierz plan edukacyjny