Wyszukiwarka kursów
Kurs
399 zł

Kurs Czytanie uczestniczące-Tworzenie pomocy- PRO Civitas

Kielce

Kurs Każdy czytać może! To autorskie szkolenie poświęcone praktycznym aspektom tworzenia pomocy dydaktycznych do czytania uczestniczącego. Na szkoleniu nauczysz się omawiać trudności zaburzeń funkcji wzrokowych, wyjaśniać podstawowe pojęcia związane z funkcjami wzrokowymi a także dobierać odpowiednie symbole graficzne, umożliwiające osobom z zaburzeniami komunikacyjnymi porozumiewanie się z otoczeniem. Największą zaletą tego szkolenia, jest to, że będziesz potrafił samodzielnie tworzyć książki do czytania uczestniczącego!

Zapisz się na kurs
Tryb nauczania: weekendowy
Czas trwania: 8h
Termin kursu: 23.09.2023 - 23.09.2023
Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat ukończenia kursu

Dla kogo?

W szkoleniu Każdy czytać może!  możesz wziąć udział, jeśli chcesz wykorzystywać w swojej pracy sposoby komunikacji wspomagającej i alternatywnej lub jesteś:

 • pedagogiem
 • logopedą
 • terapeutą
 • nauczycielem
 • rodzicem
 • czy inną osobą pracującą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnościami, powodującymi brak lub ograniczenie możliwości komunikacji werbalnej i z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się: upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy, w stanach po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadków, wylewów i zatorów, z niepełnosprawnością sprzężoną.

Jak się zapisać?

Kurs ma charakter ogólnodostępny, co oznacza, że każdy może wziąć w nim udział. Nie wymagamy żadnych dodatkowych uprawnień i zezwoleń.

Proces rekrutacji
http://Kurs%20AAC%20kielce

Trener: Tomasz Wiech

Tomasz Wiech
Logopeda, filolog języka angielskiego, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci ze spectrum autyzmu, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Autor publikacji w zakresie metodyki nauczania dzieci języka obcego, terapii dzieci z chorobami genetycznymi oraz poradników dla tłumaczy mających kontakt z osobami z zaburzeniami mowy m.in.: Wpływ tradycyjnych metod nauczania języków obcych na kształtowanie się mowy i kompetencji językowych dzieci w wieku przedszkolnym, Terapia zaburzeń mowy i języka chłopców z zespołem kruchego chromosomu X, The speech and language treatment for individuals with Dandy Walker Malformation: a case report,  Strategies for translating stutterer characters in the novels. Współzałożyciel Grupy Nowe Trendy AAC. Twórca pomocy dydaktycznych w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Program szkolenia:

 • Samodzielne tworzenie książek do czytania uczestniczącego,
 • Omówienie darmowych baz symboli graficznych (m.in. ARASAAC, Mówik, Piktogramy),
 • Dostosowanie książek do możliwości użytkownika,
 • Omówienie zasad czytania uczestniczącego (cele, strategia)
 • Omówienie ogólnodostępnych programów komputerowych do tworzenia pomocy,
 • Czytanie uczestniczące w praktyce (online: tworzenie konspektów, stacjonarnie: czytanie z dziećmi)

Co otrzymujesz?

Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz Zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz Certyfikat Instytutu Pro Civitas zgodnie ze standardami SUS 2.0.

 

Perspektywy pracy:

 • Przedszkola i szkoły integracyjne
 • Placówki specjalne
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Ośrodki zdrowia

 

Zajmij swoje miejsce

 • Placówki terapeutyczne
 • Gabinety logopedyczne

Dofinansowanie szkoleń i kursów:

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.

Zapisz się na dofinansowanie BUR