Wyszukiwarka kursów
Kurs
3500 zł

Kurs: Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży +7lat

w Twojej placówce

25000 - to liczba dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, które w Polsce leczą się depresję. 1244 to liczba prób samobójczych wsród dzieci i młodzieży, tylko w I półroczu 2022 roku! Niestety skala problemu jest o wiele większa, powyższe dane dotyczą tylko rejestrowanych prób oraz osób, które podjęły leczenie w publicznej służbie zdrowia. Zdalne nauczanie, kwarantanny, ograniczenie kontaktu z rówieśnikami, nieobecni emocjonalnie rodzice, brak wsparcia i zrozumienia ze strony innych dorosłych - to wszystko przyczyniło się do drastycznego pogorszenia kondycji psychicznej młodego pokolenia. Zgodnie z ogólnopolskim badaniem pedagogów i psychologów - 87% twierdzi, że kondycja psychiczna młodzieży uległa pogorszeniu, a aż 47% uważa że to znaczne pogorszenie!

Zapisz się na kurs
Tryb nauczania: Szkolenie dla Rady Pedagogicznej, max 25 osób
Czas trwania: 4h
Uzyskany dokument: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat ukończenia kursu

Dla kogo?

Te warsztaty są dla Ciebie jeśli, chcesz dowiedzieć się:

 • Co to są kryzysy psychiczne, zaburzenia adaptacyjne i w jaki sposób je rozpoznawać?
 • Jak pomóc uczniom przezwyciężać kryzysy? Jak stworzyć właściwe środowisko szkolne? Jak budować relację?
 • Jak pracować z klasą nad podniesieniem umiejętności komunikacyjnych i emocjonalnych?
 • Jak pomóc uczniom lepiej rozpoznawać, wyrażać i regulować emocje?
 • Co robić w sytuacji rozpoznania kryzysu psychicznego u ucznia?
 • Jak wspierać rodziców i podnosić ich kompetencje wychowawcze?

Jak się zapisać?

Kurs ma charakter ogólnodostępny, co oznacza, że każdy może wziąć w nim udział. Nie wymagamy żadnych dodatkowych uprawnień i zezwoleń.

Proces rekrutacji

Trener: Monika Łukomska-Dietrich

coachka, trenerka, eukatorka Pozytywnej Dyscypliny w klasie, superwizorka w edukacji, interwentka kryzysowa i terapeutka, trenerka treningu rozpoznawania i regulowania emocji, specjalizująca się w pracy z dziećmi i młodzieżą w kryzysach, w tym w kryzysach suicydalnych, dyrektorka przedszkola. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych: „Suicydologia” i „Psychotraumatologia”

Program szkolenia:

Moduł I: Wprowadzenie

 • Co to jest zdrowie psychiczne? Kryteria i wskaźniki
 • Specyfika okresu dorastania, a kryzysy emocjonalne
 • Rodzina i szkoła, jako czynniki warunkujące zdrowie psychiczne

 

Moduł 2: A gdy się już dzieje…

 • Zaburzenia lękowe, depresja, niepokój, przewlekły stres, zaburzenia nastroju – jak je zauważyć i co z tym zrobić?
 • Dynamika kryzysów emocjonalnych
 • Samouszkodzenia. Co możemy zrobić?
 • Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży. Sygnały ostrzegawcze. Procedury w szkole

Moduł 3: Klimat szkoły, a zdrowie psychiczne dziecka

 • Szkoła dobrostanu, czyli jak zadbać o zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli
 • Poczucie przynależności i znaczenia
 • Jak budować relację uczeń – nauczyciel?
 • Jak słuchać, żeby słyszeć?
 • Jak usłyszę, to co z tym zrobię?
Moduł 4: Zanim się stanie…
 • Jak budować poczucie własnej wartości u uczniów?
 • Psychoedukacyjna moc uważności i inne metody radzenia sobie ze stresem.

Co otrzymujesz?

Po ukończeniu szkolenia otrzymujesz Zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN oraz Certyfikat Instytutu Pro Civitas zgodnie ze standardami SUS 2.0.

 

Perspektywy pracy:

 • Szkoły
 • Placówki specjalne
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Szkoły specjalne

 

Zajmij swoje miejsce

 • Placówki terapeutyczne
 • Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Dofinansowanie szkoleń i kursów:

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW URZĘDU PRACY

Dla osób starających się o dofinansowanie szkolenia ze środków Urzędów Pracy informujemy, że kurs może zostać sfinansowany w 100% w ramach szkolenia indywidualnego/bonu szkoleniowego. Pracownicy i ich pracodawcy mogą otrzymać dofinansowanie 80% lub 100% w ramach KFS. Pomagamy w dopełnieniu formalności – skorzystaj z naszego doświadczenia.

ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE Z BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

KAŻDY MIKRO, MAŁY, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA może uzyskać nawet do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników, tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych. Wystarczy skorzystać z portalu Baza Usług Rozwojowych i dokonać zapisu na konkretną usługę. Z dofinansowania może skorzystać pracownik oraz pracodawca.

Zapisz się na dofinansowanie BUR