Wyszukiwarka kierunków
Kierunek Bezpłatny
0 zł

Opiekunka środowiskowa

Kielce

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zapisz się na kierunek
Nauka bezpłatna: gwarantujemy
profesjonalne pracownie
nauczyciele praktycy
najlepsze materiały dydaktyczne
Tryb nauczania: zaoczny
stacjonarny
dzienny
Czas trwania: 1 rok
Liczba osób na miejsce w ostatniej rekrutacji: 1 osoba
Matura: nie jest wymagana
Uzyskany dokument: Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Państwowy dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie)

Dla kogo?

Zakres działań zawodowych opiekunki środowiskowej wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność, zaś w realizacji zadań: kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Jak zostać słuchaczem?

Do naszych szkół może zapisać się każdy, kto posiada minimum wykształcenie średnie. Żeby się uczyć w Pro Civitas nie potrzebujesz matury. Nie musisz też czekać roku na zajęcia, gdyż u nas zajęcia startują we wrześniu i w lutym. Wypełnij formularz i dołącz do ProSłuchaczy.

Proces rekrutacji

Co otrzymasz w ramach bezpłatnej nauki?

 • otrzymasz bezpłatnie PAKIET OFFICE 365 (Word, Excel, PowerPoint, Team itp.)
 • będziesz uczyć się języka angielskiego

Czego nauczysz się na kierunku Opiekunka środowiskowa w szkole Pro Civitas?

 • Identyfikowanie występujących problemów i postaw społecznych.
 • Poznanie przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej.
 • Poznanie metod i technik pracy socjalnej.
 • Planowanie i organizowanie opieki nad osobą chorą i niepełnosprawną w środowisku domowym.
 • Poznanie metod i technik zabiegów pielęgnacyjnych u osoby chorej i niepełnosprawnej w środowisku domowym.
 • Nabycie umiejętności organizacji stanowiska pracy zgodnie zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
 • Wykonywanie działań opiekuńczo-higienicznych u osoby podopiecznej.
 • Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych u osoby podopiecznej.
 • Podejmowanie pracy w zespole na rzecz osoby podopiecznej.
 • Wykorzystanie sprzętu specjalistycznego, w tym rehabilitacyjnego do codziennej aktywności osoby niepełnosprawnej.
 • Wykorzystanie technik i metod terapii zajęciowej do aktywizacji osoby niepełnosprawnej.
 • Przygotowanie osoby niepełnosprawnej i rodziny do czynności samoopiekuńczych i samopielęgnacyjnych.

Co otrzymasz

 • nie wymagamy matury – wystarczy wykształcenie średnie,
 • nasi wykładowcy to praktycy z wieloletnim stażem w danej dziedzinie,
 • skorzystasz z naszych PROfesjonalnie wyposażonych pracowni i nowoczesnego sprzętu,
 • masz szansę na zdobycie cennego doświadczenia już w trakcie nauki podczas praktyk,
 • zapewniamy największą liczbę godzin praktycznych,
 • będziesz się uczyć CAŁKOWICIE ZA DARMO,
 • zapewniamy materiały do pracy podczas zajęć,
 • w razie potrzeby wystawimy Ci bezpłatnie zaświadczenia i wyrobimy legitymację szkolną,
 • PROfesjonalnie przygotujemy Cię do egzaminów zawodowych – zdawalność egzaminów w 2020 r. naszej szkole wynosi 99,9%,
 • masz zniżkę na dodatkowe szkolenia z naszej oferty kursów i szkoleń,
 • w podejściu do edukacji jesteśmy elastyczni i nowocześni,
 • gwarantujemy Ci miłą i sympatyczną atmosferę w szkole,
 • łączymy jakość z nowoczesnością – w naszej szkole prowadzimy zajęcia w oparciu o sprawdzone metody i nowoczesne rozwiązania,
 • zdobędziesz UPRAWNIENIA PAŃSTWOWE oraz dyplom MEN do pracy w zawodzie SPL.05. Świadczenie usług opiekuńczych

Gdzie możesz pracować po skończeniu kierunku Opiekunka środowiskowa:

 • Domy pomocy społecznej
 • Instytucje opiekuńcze
 • Fundacje
 • Dzienne domy opieki

 

Zapisz się bezpiecznie online

 • Domy Samotnej Matki
 • Placówki paliatywne