Wyszukiwarka kierunków
Kierunek Bezpłatny
0 zł

Opiekunka środowiskowa

Kielce

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zapisz się na kierunek
Tryb nauczania: zaoczny
stacjonarny
dzienny
Czas trwania: 1 rok
Egzamin wstępny: brak
Matura: nie jest wymagana
Uzyskany dokument: Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
Państwowy dyplom zawodowy (po zdanym egzaminie)

Dla kogo?

Zakres działań zawodowych opiekunki środowiskowej wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność, zaś w realizacji zadań: kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Jak zostać słuchaczem?

Do naszych szkół może zapisać się każdy, kto posiada minimum wykształcenie średnie. Żeby się uczyć w Pro Civitas nie potrzebujesz matury. Nie musisz też czekać roku na zajęcia, gdyż u nas zajęcia startują we wrześniu i w lutym. Wypełnij formularz i dołącz do ProSłuchaczy.

Proces rekrutacji

Czego nauczysz się na kierunku Opiekunka środowiskowa w szkole Pro Civitas?

 • Identyfikowanie występujących problemów i postaw społecznych.
 • Poznanie przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej.
 • Poznanie metod i technik pracy socjalnej.
 • Planowanie i organizowanie opieki nad osobą chorą i niepełnosprawną w środowisku domowym.
 • Poznanie metod i technik zabiegów pielęgnacyjnych u osoby chorej i niepełnosprawnej w środowisku domowym.
 • Nabycie umiejętności organizacji stanowiska pracy zgodnie zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
 • Wykonywanie działań opiekuńczo-higienicznych u osoby podopiecznej.
 • Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych u osoby podopiecznej.
 • Podejmowanie pracy w zespole na rzecz osoby podopiecznej.
 • Wykorzystanie sprzętu specjalistycznego, w tym rehabilitacyjnego do codziennej aktywności osoby niepełnosprawnej.
 • Wykorzystanie technik i metod terapii zajęciowej do aktywizacji osoby niepełnosprawnej.
 • Przygotowanie osoby niepełnosprawnej i rodziny do czynności samoopiekuńczych i samopielęgnacyjnych.

Co otrzymujesz?

 • Kwalifikacje zawodowe

 

SPL.05. Świadczenie usług opiekuńczych

 

 • Możliwość udziału w dodatkowych szkoleniach,
 • Praktyczne przygotowanie do pracy – uczysz się w profesjonalnych pracowniach.

Gdzie możesz pracować po skończeniu kierunku Opiekunka środowiskowa:

 • Domy pomocy społecznej
 • Instytucje opiekuńcze
 • Fundacje
 • Dzienne domy opieki
 • Domy Samotnej Matki
 • Placówki paliatywne