Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - najważniejsze pytania i odpowiedzi - PRO Civitas
15 min
Nauka
Rozwój osobisty
16.02.2021

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - najważniejsze pytania i odpowiedzi - PRO Civitas

Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to jedna z metod terapeutycznych. Dla jakich dzieci jest przeznaczona? Jakie przynosi efekty i jakie daje korzyści? Czym się różni od innych metod? Jakie cele można dzięki niej osiągnąć? Na czym polega i jakie ćwiczenia zawiera? O tym wszystkim dowiesz się z poniższego wpisu z najważniejszymi pytaniami i odpowiedziami na nie dotyczącymi tej metody.

 

Czym jest Metoda Ruchu Rozwijającego?

 

Metoda Ruchu Rozwijającego ma za zadanie zaspokojenie naturalnych potrzeb dziecka, dotyczących kontaktów z dorosłymi. Ruch rozwijający pochodzi ze szkoły Rudolfa Labana oraz z naturalnych zabaw rodziców z małymi dziećmi. Jej skuteczność tkwi w naturalności i prostocie. Jest to metoda ogólnorozwojowa, diagnostyczna i terapeutyczna pozwalająca dziecku rozwijać świadomość własnego „ja”.
 
Metoda Weroniki Sherborne opiera się na wykorzystaniu języka ciała, ruchu człowieka, co daje możliwość porozumienia się z odbiorcą pomimo znaczącej różnicy języka mówionego i/lub poziomu intelektualnego. Ma ona wspomagać i stymulować rozwój dziecka. 
 
 
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 

 

Jakie cele można osiągnąć stosując Metodę Ruchu Rozwijającego?

 

 • dzieciom nadpobudliwym lub agresywnym pozwala na rozładowanie napięcia w sposób bezpieczny i niedestrukcyjny
 • w terapii z dziećmi niepełnosprawnymi pozwala rozwijać świadomość własnego ciała i usprawnia ich umiejętności ruchowe
 • nieśmiałym dzieciom daje natomiast możliwość zdobycia pewności siebie i otwartości
 • praca w grupie stwarza dzieciom szansę znalezienia się w różnorodnych relacjach z innymi osobami – nauka współdziałania
 • dzieci uczą się dzielić przestrzeń z innymi ludźmi i nawiązywać z nimi bliskiego kontaktu – relacji z drugą osobą
 • wyrażanie ekspresji

 

Czym się różni MRR od innych metod terapeutycznych?

 

 • Metoda Weroniki Sherborne – w odróżnieniu od metod rehabilitacji ruchowej koncentruje się przede wszystkim na kontakcie z innymi osobami, komunikacji pozawerbalnej oraz aspekcie terapeutycznym, którego podstawą jest ruch
 •  jest również szeroko wykorzystywana w pracy z dziećmi bez dysfunkcji rozwojowych
 • zabawy metodą Ruchu Rozwijającego dają wiele radości i zadowolenia, co w innych często bolesnych i niewygodnych metodach jest wyróżnikiem
 • dziecko wykonuje ćwiczenia wraz z rodzicem, który bierze czynny udział w terapii

 

metoda ruchu rozwijającego

 

Ćwiczenia można podzielić na trzy grupy:

 

 • I ćwiczenia „z”, gdy dzieci są bierne (np. masowanie dzieci, przytulanie, toczenie)
 • II ćwiczenia „przeciwko”, aktywnie dziecko stawia opór (np. „paczka”, „więzienie”, przepychanie, opieranie się plecami)
 • III ćwiczenia „razem”, gdy obie strony robią to samo (np. wahadło, samochodzik, ćwiczenia z chustą edukacyjną)

 

Ćwiczenia te są szczególnie wskazane, gdyż nie wymagają od ucznia ukierunkowanej aktywności własnej, która często przekracza możliwości rozwojowe osób głęboko upośledzonych umysłowo. W tych ćwiczeniach dziecko jest bierne, stroną aktywną jest tu partner (rodzic). Bliski kontakt ciała dziecka z podłogą daje mu poczucie bezpieczeństwa. Wykonując ćwiczenia nauczyciel przechodzi stopniowo od ćwiczeń wymagających całkowitej styczności ciała z podłożem do tych, w których stopniowo zmniejsza się ten kontakt. Ćwiczenia w prosty sposób przekazują dziecku wiedzę o budowie jego ciała. Uczenie się własnego ciała w metodzie Weronik Sherborne odbywa się bezpośrednim doświadczeniem.

 

Druga kategoria ruchu wyróżniona przez Weronikę Sherborne jest to ruch kształtujący związek dziecka z otoczeniem fizycznym. Ćwiczenia te mają na celu rozwinięcie umiejętności poznawania najbliższego otoczenia na większym terenie, na którym dziecko może się zetknąć z różnymi przedmiotami, np. meblami czy dywanem lub z innymi ludźmi. Ta grupa ćwiczeń jest mniej wykorzystywana w stymulowaniu rozwoju dziecka z głębszym upośledzeniem, gdyż wymaga ukierunkowanej aktywności własnej, co czasem przekracza możliwości ucznia.

 

Trzecią grupą są ćwiczenia prowadzące do wytworzenia się związku i relacji z innymi ludźmi. Ćwiczenia te umożliwiają spontaniczne nawiązanie kontaktu z drugim człowiekiem. Zabawy w Metodzie Ruchu Rozwijającego zapewniają optymalne warunki do nawiązania kontaktu. Wpływa na to pozytywnie: zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, relaks, przyjazna atmosfera oraz możliwości decydowania o swojej aktywności przez dziecko.

 

Zapraszamy na szkolenie z Dariuszem Okrzesikiem,
specjalistą z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
już 27 i 28 lutego w Kielcach

 

Zapisz się na kurs MRR

 

Polecane kursy: