Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji PRO CIVITAS W Kielcach, ul. Paderewskiego 9/4 25-017 Kielce. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zapisu/zapytania. 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - Centrum Edukacji PRO CIVITAS W Kielcach, w celach marketingowych i reklamowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Centrum Edukacji PRO CIVITAS W Kielcach, informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam zgodę na kontakt ze strony Centrum Edukacji PRO CIVITAS W Kielcach, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par. 1. Prawa telekomunikacyjnego.