Szkoła policealna: ulgi dla słuchaczy na przejazdy PKP i MPK
3 min
Szkoła PRO Civitas
Nauka
14.10.2021

Szkoła policealna: ulgi dla słuchaczy na przejazdy PKP i MPK

Słuchacze szkoły policealnej, podobnie jak uczniowie innych typów szkół, mogą korzystać ze zniżek i ulg, np. w środkach komunikacji zbiorowej. Aby z nich skorzystać, niezbędne jest posiadanie ważnej legitymacji, posiadającej aktualne zdjęcie słuchacza i komplet pieczątek szkoły, która wydaje dokument. Z jakich ulg mogą skorzystać słuchacze szkoły policealnej? Które podmioty uznają ważność legitymacji ze szkoły dla dorosłych? Tego dowiesz się, czytając ten tekst.

 

Legitymacja w szkole policealnej

 

Ważna legitymacja szkolna wydana przez szkołę policealną pozwala korzystać ze zniżek i ulg, które przewiduje ustawodawca. Legitymacja wydawana jest na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw edukacji i zakres przysługujących jej ulg jest ściśle regulowany. Obowiązujący druk legitymacji w szkołach policealnych to MEN-I/2.

Ważna legitymacja szkolna posiada:

  • aktualne zdjęcie słuchacza, na którego jest wystawiana,
  • kolejny numer porządkowy,
  • dane posiadacza – imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL,
  • pieczęć urzędową szkoły o średnicy 20 mm,
  • pieczęć podłużną szkoły
  • podpis dyrektora,
  • datę wydania.

Posiadacz nie może zapomnieć o tym, aby podpisać swój dokument. W przeciwnym razie legitymacja nie będzie ważna!

 

Szkoła policealna – ulgi na autobusy

 

Słuchacz posiadający ważną legitymację szkolną uprawniony jest do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego. Istotne jest zweryfikowanie, jak wygląda sytuacja w poszczególnych miastach Polski.

Z informacji, jaką otrzymaliśmy bezpośrednio od Barbary Damian, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach, wynika, że zgodnie z Uchwałą NR XXXVII/679/20212 Rady Miasta Kielce z dnia 6 grudnia 2012 r. § 2 pkt. 2 Lp.2 Słuchaczom szkoły policealnej przysługuje prawo do 50% ulgi w przejazdach środkami komunikacji miejskiej do 21. roku życia.

Pasażer korzystający z ulgowego przejazdu zobligowany jest do posiadania przy sobie legitymacji szkolnej wydanej przez dyrektora szkoły.

 

szkoła policealna ulgi dla słuchaczy szkoły policealnej w kielcach autobusy mpk i ztm

Szkoła policealna – zniżki na pociągi PKP

 

Kolejnym miejscem, gdzie słuchacze szkół policealnych mogą korzystać ze swoich legitymacji, są przewoźnicy kolejowi. Z informacji udostępnionych przez PKP Intercity wynika, że Uczniom szkół policealnych do ukończenia 24 roku życia przysługuje 37% ulgi przy przejazdach jednorazowych i 49% przy przejazdach na podstawie biletów okresowych. Podobnie jak w przypadku zniżek na komunikację miejską, tak i tutaj wymagane jest posiadanie przy sobie ważnej legitymacji szkolnej.

 

szkoła policealna ulgi dla słuchaczy szkoły policealnej w kielcach pociągi pkp tlk intercity

Przeczytaj również:

Polecane kursy:

Polecane kierunki: