Sprawdzone kursy dla pedagogów z możliwością dofinansowania
10 min
Kursy i szkolenia
Rozwój osobisty
04.04.2023

Sprawdzone kursy dla pedagogów z możliwością dofinansowania

Kursy dla pedagogów to jeden z filarów działalności szkoleniowej PRO Civitas. Na przestrzeni kilku lat zgromadziliśmy najlepszych trenerów z 8 branży, w tym także z pedagogicznej, co przełożyło się na wzrost jakości przekazywanej wiedzy. Fakt ten został pozytywnie oceniony przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych, która przyznała nam certyfikat SUS 2.0 potwierdzający najwyższą jakość usług szkoleniowo-rozwojowych. W tym wpisie znajdziesz informacje o tym, jakie szkolenia pedagogiczne mamy w swojej ofercie.

 

 

Kursy dla pedagogów z dofinansowaniem w PRO Civitas

 

Certyfikat Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 uprawnia nas do organizacji szkoleń z możliwością uzyskania dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP. Dzięki temu rozwiązaniu wybrane przez Ciebie szkolenie może zostać dofinansowane nawet w wysokości 80% wartości usługi szkoleniowej.

Poznaj szkolenia i kursy dla pedagogów dostępne w ofercie PRO Civitas.

 

kursy dla pedagogów metoda dobrego startu I stopnia marta bogdanowicz

 

Kurs Metoda Dobrego Startu

 

Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.

Marta Bogdanowicz to psycholog kliniczny dziecięcy, prof. dr hab., była dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, założycielka, wieloletnia przewodnicząca, a obecnie wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji (1990), wiceprzewodnicząca Europejskiego Towarzystwa Dysleksji (European Dyslexia Association), członek międzynarodowych towarzystw naukowych.

Kurs Metoda Dobrego Startu I stopnia → Poznaj kurs

Kurs Metoda Dobrego Startu II stopnia → Poznaj kurs

 

kursy dla pedagogów terapia behawioralna beata ignaczewska pro civitas kielce

 

Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego metodą Weroniki Sherborne

 

Szkolenie prowadzone według metody Weroniki Sherborne. Opiera się ona na wykorzystaniu języka ciała, ruchu człowieka, co umożliwia porozumienie się z odbiorcą pomimo nawet znaczącej różnicy języka mówionego i/lub poziomu intelektualnego. Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne są: świadomość własnego ciała i usprawnianie ruchowe, świadomość przestrzeni i działania w niej, dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

 

Dariusz Okrzesik – jestem licencjonowanym trenerem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (ISCO Certyficate Nr 9/1994/86/2008) psychologiem, oligofrenopedagogiem, absolwentem AWF (odnowa biologiczna i fizjoterapia). Ponadto pełnie funkcję nauczyciela dyplomowanego. Wraz z prof. M. Bogdanowicz współtworzyłem najnowszy podręcznik do pracy metodą (Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Harmonia, 2005). Posiadam uprawnienia do szkoleń według programu ISCO.

 

Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego I stopnia Sprawdź kurs

Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego II stopnia Sprawdź kurs

 

kursy dla pedagogów aac alternatywne metody komunikacji magdalena grycman pro civitas kielce

 

Kurs Terapia behawioralna (Stosowana Analiza Zachowań) III stopniowy

 

III stopniowy kurs bazowy Terapia behawioralna to szkolenie dotyczące praktycznego wykorzystania technik Stosowanej Analizy Zachowań inaczej zwanej terapią behawioralną w praktyce terapeutyczno-edukacyjnej. Kurs rozwija kompetencje uczestnika, wzbogaca jego warsztat terapeutyczny, umożliwia rozpoczęcie zajęć ze swoimi podopiecznymi na podstawie terapii behawioralnej. Szkolenie składa się z trzech stopni realizowanych w dwóch trzydniowych blokach.

Ukończenie szkolenia Terapia Behawioralna uprawnia do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik terapii behawioralnej oraz pozwala na uzyskanie dodatkowych punktów na drodze do podwyższenia stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

Beata Ignaczewska – certyfikowany terapeuta i superwizor behawioralny, pedagog specjalny. Dyrektor Centrum Terapii Behawioralnej. Od 1990 roku związana ze Specjalnym Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku.

Prowadzi zajęcia edukacyjno-terapeutyczne z osobami z autyzmem w różnym wieku od małego dziecka aż po wiek dojrzały, na różnym poziomie funkcjonowania intelektualnego. Obecnie zajmuje się przede wszystkim kształceniem i wspieraniem innych nauczycieli pracujących z osobami z autyzmem, tworzeniem poszczególnych zadań i programów terapeutyczno-edukacyjnych dotyczących wszystkich sfer rozwojowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań trudnych na terenie całej Polski. Prowadzi diagnozy i konsultacje w ramach Centrum Terapii Behawioralnej, superwizuje różnego rodzaju placówki oświatowe takie jak przedszkola, szkoły i fundacje. Członek Kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego.

 

Kurs Terapia Behawioralna → Sprawdź kurs

 

kursy dla pedagogów metoda dobrego startu II stopnia ewa jakacka pro ciitas kielce

 

 

Kurs AAC – Alternatywne Metody Komunikacji

 

AAC to ogół metod, które są stosowane do wspierania komunikacji osób mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się. Metody te umożliwiają takim osobom wyrażanie swoich potrzeb, preferencji, myśli, opinii, a w konsekwencji pomagają w nawiązywaniu relacji z innymi osobami. AAC wspiera budowanie tożsamości osoby niemówiącej, pozwala jej stać się autonomiczną jednostką, a tym samym daje niezależność i poczucie wpływu na swoje życie.

 

Tomasz Wiech – Logopeda, filolog języka angielskiego, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci ze spectrum autyzmu, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Autor publikacji w zakresie metodyki nauczania dzieci języka obcego, terapii dzieci z chorobami genetycznymi oraz poradników dla tłumaczy mających kontakt z osobami z zaburzeniami mowy m.in.: Wpływ tradycyjnych metod nauczania języków obcych na kształtowanie się mowy i kompetencji językowych dzieci w wieku przedszkolnym, Terapia zaburzeń mowy i języka chłopców z zespołem kruchego chromosomu X. Współzałożyciel Grupy Nowe Trendy AAC. Twórca pomocy dydaktycznych w zakresie komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

 

Kurs Alternatywne Metody Komunikacji AAC → Sprawdź kurs

 

kursy dla pedagogów metoda ruchu rozwijającego dariusz okrzesik pro civitas kielce

 

Kurs Czytanie uczestniczące – Tworzenie pomocy

 

To autorskie szkolenie „Kurs Każdy czytać może!” skupia się na praktycznych aspektach tworzenia pomocy dydaktycznych do czytania dla uczestników. W ramach szkolenia nauczysz się radzić sobie z trudnościami wynikającymi z zaburzeń funkcji wzrokowych, wyjaśniać podstawowe pojęcia związane z funkcjami wzrokowymi oraz dobierać odpowiednie symbole graficzne umożliwiające osobom z zaburzeniami komunikacyjnymi porozumiewanie się z otoczeniem. Największą zaletą tego szkolenia jest to, że będziesz mógł samodzielnie tworzyć książki dla uczestników, pomagając im w ich nauce czytania.

 

Kurs Czytanie uczestniczące → Sprawdź kurs

 

tworzenie książek do czytania uczestniczącego kurs

 

Kurs Pozytywna dyscyplina

 

Pozytywna Dyscyplina to metoda wychowawcza stworzona przez dr Jane Nelsen, oparta na miłości, szacunku i poszanowaniu godności każdego człowieka. Stawiając rodziców i nauczycieli w roli liderów, wzmacnia ich kompetencje wychowawcze. Kurs Pozytywna Dyscyplina to program wsparcia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, promujący sprawiedliwość społeczną i równość. Dzięki niemu nauczysz się budować relację z dzieckiem bez krzyków, kar i nagród, a opartą na miłości i szacunku.

 

Kurs Pozytywna dyscyplina → Sprawdź kurs

 

 

Szkolenia dedykowane kadrom pedagogicznym

 

Szkolenie „Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci – jak ocalić skrzydełka” to idealna opcja dla nauczycieli, którzy chcą pomóc dzieciom w budowaniu zdrowego podejścia do życia. Szkolenie oferuje praktyczne wskazówki dotyczące tego, jak rozpoznawać sygnały alarmowe i jak pomóc dzieciom radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy będą w stanie zapewnić dzieciom wsparcie w ich rozwoju, wzmocnić ich poczucie wartości oraz zapewnić bezpieczną przestrzeń do eksplorowania świata.

 

 Szkolenia Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci – do lat 7 → Sprawdź szkolenie

 Szkolenia Wsparcie zdrowia psychicznego dzieci – powyżej 7 lat → Sprawdź szkolenie

 

Co otrzymujesz w ramach kursów?

  • Ukończenie szkoleń uprawnia do wykorzystania metod w pracy.
  • Materiały szkoleniowe.
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEiN.

 

 

Przeczytaj też: Jak uzyskać dofinansowanie na kursy dla pedagogów? Poradnik krok po kroku.

 

Skontaktuj się z nami w sprawie dofinansowania

 

Polecane kursy:

Polecane kierunki: